Zavezništvo se danes maščeva, ko je zadnje iskanje razširitve World of Warcraft v živo

^