Wonder Red se v Smash Bros. 4 pojavlja kot pokal

^