Niz predmetov v Javi: Kako ustvariti, inicializirati in uporabiti

^