Napake C ++: nedoločen sklic, nerazrešen zunanji simbol itd.

^