Oddaljena zvezda: Revenant Floet je naslov zgodnjega dostopa, na katerega boste pozorni

^