GameStop's Assassin's Creed prednaročna kampanja se zdi, da je zabava pri kampanjah pred naročilom

^