Praznovanje 20-letnice StarCrafta bo obsegalo več iger

^