Uvajanje Java: Ustvarjanje in izvajanje datoteke Java JAR

^