PSA: Final Fantasy XIV: Čakalne vrste za prijavo v Endwalker so v polni sili (posodobitev)

^