C ++ Assert (): Obravnavanje trditev v jeziku C ++ s primeri

^